SMK IT MARINAH AL-HIDAYAH

Penunjang Pendidikan

SMK Islamic Technology Marinah Al-Hidayah memiliki Penunjang Pendidikan Seperti

1. Perpustakaan

2. Lapangan Futsal

3. Lapangan Volley

4. Lapangan Basket

5. Mushalla

6. Kantin

7. Tempat Parkir

dsb

SOCIAL MEDIA