SMK IT MARINAH AL-HIDAYAH

Pemberitahuan Pelaksanaan Ujian tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Dewan Guru

SMKS IT Marinah Al-Hidayah

di

Tempat

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Dengan hormat,

Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wata’ala, semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia serta kelancaran dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan Kalender Pendidikan SMKS IT Marinah Al-Hidayah tentang Pengumpulan Nilai Harian dan Pelaksanaan Ujian Tengah Semester Ganjil Pelajaran 2018/2019. Maka perlu kami sampaikan beberapa hal berikut:

  • Pengumpulan Nilai Harian Bulan Juli – September 2018.
  • Pelaksanaan Ujian Tengah Semester Ganjil pada tanggal 24 - 29 September 2018 sesuai dengan jadwal pelajaran.
  • Penilaian meliputi Uji Pengetahuan (KD.3) dan Uji Keterampilan (KD.4) untuk Kelas X, XI, Penilaian Tertulis dan Praktik untuk kelas XII pada semua mata pelajaran.
  • Soal Tertulis dalam bentuk soal essay sebanyak 3 s.d. 10 soal. Soal Praktik disesuaikan dengan KD mata pelajaran.
  • Guru Wajib menyiapkan Naskah Soal (softcopy dan cetak) beserta kunci jawaban.
  • Soal Tertulis dicetak 1 dangkap dan diserahkan rangkap ke WKS Kurikulum, softcopy dikirim ke email [email protected]paling lambat tanggal 22 September 2018.
  • Daftar hadir dan berita acara pelaksanaan di kembalikan ke WKS Kurikulum setelah pelaksanaan Ujian.
  • Format soal dan nilai dapat diunduh di website sekolah www.smkmarinah.sch.id atau klik disini
  • Nilai harian dan nilai ujian tengah semester diserahkan paling lambat tanggal 1 Oktober 2018 dalam bentuk cetak dan softcopy ke email [email protected].

Demikian edaran ini disampaikan untuk dapat diketahui, dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarakatuh.

Kepala Sekolah


Fadliansyah Nasution, S.Kom.

SOCIAL MEDIA