SMK IT MARINAH AL-HIDAYAH

Silabus Mata Pelajaran Normatif dan Adaptif Jurusan TIK dan BM

Assalamualaikum Kepada Bapak/Ibu Guru SMKS IT Marinah Al-Hidayah Medan Berikut ini daftar silabus mata pelajaran Normatif dan Adaptif untuk jurusan TIK https://smkmarinah.wordpress.

SOCIAL MEDIA